събота 14 март 2009
Удостоверения

   "Металика" ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя в ПЪРВА ГРУПА - строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения и СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ. Има издадено удостоверение и за дейности от ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР.

 
udost2.jpg
 udost1.jpg

Търсене Метални конструкции | Металика ООД

Меню

Сертификати

Онлайн

Металика ООД гр. Пазарджик© 2009,
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.